Әлеуметтік зерттеулер

МЖӘ орталығы қоғамдық пікірді зерттеу үшін келесі қызметтерді көрсетеді:

  
  • Социологиялық зерттеулер жүргізу (пікіртерімдер, сауалнама жүргізу, фокус-топ және тереңдетілген интервью).
  • Маркетингтік зерттеулер және нарықты талдау.
  • Масс-медиа, әлеуметтік желілерге контент-талдау және мониторинг.
  • Зерттеу деректерін SPSS бағдарламасы арқылы сапалы өңдеу. 


Жаңалықтар